Врегулювання спорів

Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.
   Сторони намагаються вирішити всі спори та розбіжності шляхом переговорів.
   
   Споживач має право надати до підрозділу постачальник, який відповідає за розв’язання спорів скаргу. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду на сайті.
   
   У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, постачальник та споживач мають право звернутися із заявою про вирішення суперечки до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір на розгляд суду.
   
   Врегулювання суперечок Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку .

Відповідальний за врегулювання спорів – директор Грисьо Андрій Ярославович.

Додаток 16 до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

%d блогерам подобається це: